Onze certificeringen.

Wij helpen je bij het maken van de juiste keuze.

Brandwering
Levenslange garantie
10 jaar ervaring
Discreet geleverd en geplaatst
Erkend door verzekeraars
24/7 service
Klasse S2 t/m V kluizen

Inbraakwering

Indicatie waardeberging

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

Wat houdt dekkingsindicatie in?

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende berging welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom.

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij als u specifieke kostbaarheden met hoge waarde of veel contant geld wilt opbergen!

Inbraakwering volgens NEN-EN 1143-1

Geld, belangrijke documenten en goederen die waardevol voor u zijn, wilt u veilig opbergen. Beschermd tegen mogelijke diefstal. Een inbraakwerende kluis van hoge kwaliteit biedt u die gewenste bescherming.

Inbraakwerende kluizewn, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm EN 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Deze norm is opgesteld door de Keuringscommissie Werkgroep 1 van de CEN. Nederland heeft deze Europese norm in februari 1997 vastgelegd in de norm NEN-EN 1143-1. Dit is de norm voor vrijstaande inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren.

Bij het testen van inbraakwerende kluizen worden een of meer openingen in het product gemaakt door testers die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid. De verkregen resultaten worden vervolgens omgezet in een weerstandswaarde, waarbij rekening is gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. De weerstand van een inbraakwerende kast tegen een doorbraakpoging, wordt uitgedrukt in weerstandseenheden (resistance units – RU). Hoe hoger het aantal RU. des te hoger is de weerstand en daardoor de bescherming die de inbraakwerende kluis biedt. Aan de hand van het gemeten aantal RU, wordt de inbraakwerende kluis ingedeeld in een zogenaamde weerstandsklasse. De laagst gemeten weerstand is de basis voor de classificatie.

Om bij de inhoud van een kluis te kunnen komen, wordt in de praktijk of een handgat gemaakt (gedeeltelijke toegang) of wordt deze geheel geopend door bijvoorbeeld de deur te forceren (volledige toegang). Dit onderscheid wordt tevens gemaakt in de tests en komt bij de vastlegging van de testresultaten tot uitdrukking in de RU waarde.

EN 1300 (sloten op inbraakwerende kluizen)

Bij de test volgens NEN-EN 1143-1 moeten inbraakwerende kluizen voorzien zijn van sloten die aan de testeisen voldoen. Deze sloten dienen te zijn getest volgens de EN 1300 norm en worden onderverdeeld in de categorieën A tot en met D. Aan D worden de strengste eisen gesteld.

Tot en met klasse III kan met één slot worden volstaan. Dit slot kan zowel een dubbelbaards sleutelslot zijn, als een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot. Vanaf klasse IV dienen tenminste twee sloten op de kast of kluis te zijn gemonteerd die aan EN 1300 voldoen.

Verankering van een inbraakwerende kluis

Vrijstaande inbraakwerende kluizen die lichter zijn dan 1.000 kg, vereisen een sterke verankering. Ieder verankeringsgat dient minimaal de verankeringsuittrekkracht aan te kunnen. 50 kN is een uittrekkracht die gelijk is aan 5000 kg.

Brandwering 

Brandwering volgens NEN-EN 1047-1

Brand, je wilt ervoor gespaard blijven maar het kán voorkomen. Daarom zijn er brandwerende kluizen op de markt. Ze beschermen op het cruciale moment hun kostbare inhoud tegen de verwoestende werking van hitte en bluswater. Hoe u de kwaliteit van een brandwerende kluis kunt herkennen?

Het testen van brandwerende kluizen vindt plaats volgens de Europese norm NEN-EN 1047-1. Binnen deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen de brandwerende werking van een kluis voor papier en voor digitale datadragers. Papier blijft in hoge omgevingstemperaturen langer intact dan data op een digitale datadrager.

NEN-EN 1047-1 voor papier

Het resultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met S60P: één uur brandwerend, of S120P: twee uur brandwerend. Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan eeen omgevingstemperatuur van 1.090ºC de inhoud (het papier) afdoende beschermt tegen temperatuurstijgingen boven de kritische grens van 175ºC. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. Boven die temperatuur beschadigt papier, of kan het zelfs vergaan. Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het de beschermende werking niet nadelig beinvloed als een brandwerende kluis in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken. Voor de meeste goederen is een binnentemperatuur van 175ºC veilig voor het behoud daarvan. Uitgezonderd zijn digitale datadragers: daarvoor ligt de kritieke grens op 50ºC.

NEN-EN 1047-1 voor data

Een certificering S60DIS wil zeggen dat de inhoud van de kluis gedurende één uur niet boven de 50ºC komt bij een omgevingstemperatuur van 1.090ºC. Bij S120DIS is dat tot twee uur. De kritieke grens van digitale datadragers ligt op 50ºC. Boven die temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan.

Offerte aanvragen